Specialist in bedrijfshulpverlening (BHV)

bnviconMedifill Nederland is een landelijk werkende organisatie en heeft als doelstelling haar expertise en kennis aan te bieden aan diverse branches, bedrijfstakken en ondernemers welke er zelf niet toe komen de bedrijfshulpverlening ter hand te nemen of correct te organiseren. Dit doen wij met een klein team welke een grote mate van vakkennis bezit en er altijd naar streeft z.g. maatwerk te leveren. Dus géén overbodige zaken maar precies dat wat u in uw bedrijf nodig heeft. 

U kunt bij ons o.a. terecht voor:

 

  • BHV basis en herhalingscursussen
  • Risico Inventarisaties & Evaluaties ( RIE )
  • Vluchtroutes tekenen
  • Calamiteitenplannen opstellen
  • Aanschaf en onderhoud van BHV materialen incl. AED
  • Advies & Begeleiding

 

Ook aangaande de arbowetgeving of arbo verplichtingen informeren wij u graag duidelijk en eerlijk.

Medifill Nederland is aangesloten bij het BHV Centrum Nederland.